PIONIER VAN DE ELEKTRISCHE VERWARMING

MET ACCUMULATIE

Designed and made in Belgium since 1961 

CONTACT

F R

Home

Producten

Concept

          

Thermische Studie

 

Voor elk project waarbij u ons de plannen bezorgt, bouwen wij een thermische gedetailleerde studie op, rekening houdend met volgende elementen:

 • de dimensionele kenmerken van de lokalen, de materialen, thermische isolatie en het gebruikte type           beglazing.

 • wij houden rekening met de verwachte temperaturen in verschillende types van lokalen en de klimaatzone van de regio

Wij berekenen ook, lokaal per lokaal :

 • De warmteverliezen via de wanden tussen elk verwarmd lokaal en buiten

 • De calorische behoeftes te wijten aan de hygiŰnische vernieuwing van lucht volgens de voorgeschreven        normen

 • Een schatting van het jaarlijks energieverbruik per lokaal en ook voor het volledige gebouw

Een voorbeeld van een dergelijke studie voor een gemiddeld huis, conform aan de actuele reglementering verbonden met de energieprestaties van gebouwen "EPB" wordt als volgt uitgewerkt :

 

 

 

 

 

 

Op basis van deze resultaten kunnen wij :

 • Eventueel uw aandacht vestigen op een of ander slecht ge´soleerde ruimte

 • De resultaten vergelijken met deze die uw architect berekend heeft voor de reglement van de energieprestaties van gebouwen.

 • Voorstellen van, voor de verschillende lokalen, meerdere varianten van mogelijke producten die optimaal zijn voor uw project.

 • De varianten vergelijken uit het oogpunt van : investeringen, verbruikskosten en nodige elektrische aansluiting.

 • De verschillende aanbiedingen van energieverkopers op de markt vergelijken, zoals de tarieven van uw intercommunale

 • U sensibiliseren voor het gebruik van groene stroom.

 • Wij kunnen eventueel uw aandacht vestigen op besparingen via het gebruik van het ventilatiesysteem dubbel Flux met recuperatie van warmte en ook met de installatie van zonnepanelen voor de verwarming van sanitair water.

 Deze thermische studie is gratis en zonder verplichting uwentwege.

Contacteer ons voor meer informatie op :

064/ 67.11.11