PIONIER VAN DE ELEKTRISCHE VERWARMING

MET ACCUMULATIE

Designed and made in Belgium since 1961 

CONTACT

F R

Home

Producten

Concept

          

Co2 Uitstoten

 

BIJZONDERHEDEN VAN  ELEKTRICITEIT

Elektriciteit is zeker de energie van de toekomst; het grootste deel van de energie alternatieven die in beeld gebracht worden voor de toekomst zijn gebaseerd op de productie van elektriciteit. Daar bovenop bestaan er productiemiddelen (zonne-energie, waterkracht,Ö) die geen of weinig CO2 produceren. De elektriciteitsbehoefte varieert op 24u, dit op basis van de menselijke activiteit. Hieronder ziet men, op 24 u een evolutie van de elektriciteitsbehoefte tijdens de winter.

 

 

De stockage van elektriciteit op grote schaal is zeer moeilijk. De productie uitrustingen moeten aangepast zijn voor de behoeftes maximaal te kunnen dekken die zich tijdens korte periodes voordoen. Er bestaan dus periodes waarbij het verbruik van elektriciteit veel lager ligt dan de beschikbare capaciteit.

De decentraliseerde accumulatietechnieken voor warmte staan toe gebruik te maken van deze periodes, voor de opwarming van de lokalen te verzekeren zonder extra behoeftes op te roepen van de centrales of de infrastructuur van het net. Het vlakmaken van de curves van het elektriciteitsverbruik verbetert het globale rendement van de productie installaties die hierdoor veel langer kunnen werken op hun maximale rendementspunt. De verbetering van het globale rendement van energetische uitrustingen door het vlakmaken van de behoeftes kan men door de technologie van hybride autoís verduidelijken. Bij deze werkt de motor praktisch altijd op zijn maximale rendement en de batterijen en de elektrische motoren dienen als buffer . De conversie in elektriciteit moet theoretisch leiden tot een verlies van rendement, maar de globale balans is het omgekeerde en met stelt vast, dat de hybriden op zijn minst 40% minder CO2 produceren.

 

Als men de curve hierboven analyseert, stelt men vast een beschikbaarheid tijdens de daluren, zelfs als men zeer matig blijft, van minimum  2GW , overeenkomstig met 2 miljoen KW.  Zelfs als de maatregelen voor de limitering van de algemene energiebehoeftes er in slagen de stijging te verminderen tot 2% per jaar, zal de absolute waarde van de daluren groeien met ongeveer  40.000 Kw per jaar, wat zeker veel hoger ligt dan het vermogen van de accumulatoren geÔnstalleerd tijdens dezelfde periode. Er is dus geen sprake van enige angst, wanneer men de continuiteit van deze markt toelaat, dat er zich een vulling van de mogelijke daluren zal voordoen, verre van dat!

RENDEMENT :

 

De meest gegeven kritiek tegen elektrische verwarming is dat het rendement van de elektriciteitsproductie via de klassieke brandstoffen (van ongeveer 55% voor de meest recentste centrales) zeer inferieur is aan deze die rechtstreeks hun energie verkrijgen van individuele verwarmingen. Als deze redenering geldig zou zijn als men elektriciteit via gas produceert, zal het zijn relevantie verliezen wanneer men hernieuwbare energie, als productiebron gaat gebruiken. Wat is inderdaad de zin van zo een rendement voor elektriciteit geproduceerd door een windmolen?  Spreekt men van het rendement van thermische of fotovoltaÔsche zonnepanelen te vergelijken  met de 1000 kWu per jaar bruto, die over hun oppervlakte vallen ? In plaats van zich te beperken tot een rendement afkomstig van de stoomcyclus van de turbine, zou men overtuigd moeten zijn van de mogelijkheid de  indirecte toegang te verschaffen aan particulieren van niet gebruikte energiebronnen . Zoals altijd is de elektrische verwarming geassocieerd met de verhoogde niveauís voor de thermische isolatie van de verblijven en met een controle van de ventilatie. Elektrische verwarming is dus synoniem voor hoge energieprestaties van de gebouwen.  De nieuwe generatie van  inertiele verwarmingen met een verbeterd verbruik, hebben niets gemeen meer met de oude accumulatieverwarmingen die oververhitting kunnen veroorzaken door het ontbreken van de juiste manier voor de verspreiding van de opgeroepen warmte. De actuele elektronische regulatie zorgen voor een nauwgezette regulatie van de temperatuur, vlotheid van gebruik en programmatie van de temperaturen per lokaal. En nog meer, deze toestellen verspreiden een belangrijk deel van hun warmte via straling die het toelaat, voor om het even welk comfort, een lagere omgevingstemperatuur in te stellen, veel lager dan de traditionele systemen waardoor er dus supplementaire energetische rendementspunten zijn.

 

 


HET OOGSTANDPUNT VAN FRANKRIJK :


De franse regelgeving houd rekening met, niet alleen het begrip van het verbruik van primaire energie, maar ook met de hoeveelheid uitgestoten C02 door de verschillende types van verwarming. In frankrijk, is de hoeveelheid CO2 , uitgestoten per Kwh en geproduceert in elektrische centrales zeer laag ( nucleaire centrales en hydraulische centrales). Dus in dit geval is de CO2 uitstoot door de systemen van elektrische verwarming lager dan deze afkomstig van traditionele manieren voor verwarming.
Om gelijktijdig rekening te houden met de primaire energiecriteriaís en de uitstoot van CO2 , is de thermische regulatie van de gebouwen, RT2005 genoemd, bepaald met verschillende limieten afhankelijk van de manier van verwarmen namelijk fossiele brandstoffen of elektriciteit. ( zie artikel 37 van RT2005).
Zelfs zonder de heisa te bekijken rond de kerncentrales, is het nodig te onderstrepen dan, in BelgiŽ, de verbruiker kan opteren voor groene stroom, geproduceerd met weinig CO2 uitstoot.
In dit geval, maar via een totaal ander spoor, kan hier hetzelfde resultaat bereikt worden dan in Frankrijk en mogen we dezelfde nuance gebruiken betreffende de thermische regelgeving.
 
 

SAMENVATTING :

In Belgie, kan de verbruiker opteren voor de aankoop van groene stroom, die geproduceerd is, op duurzame manier, met een minimale uitstoot van CO2.

Via deze keuze en deze van verwarmingstoestellen met voorrang aan nachtverbruik kiest de verbruiker ervoor de ontwikkeling te steunen van alternatieve manieren voor de productie van elektriciteit. Hij geniet van een verwarmingssysteem praktisch zonder C02 uitstoot en laat het net vrij voor de andere gebruikers tijdens de piekperiodes.Deze elektrische toepassing heeft dus zijn plaats in het kader van een diversificatie van de gebruikte energieŽn voor de verwarming van zeer goed geÔsoleerde gebouwen.