PIONIER VAN DE ELEKTRISCHE VERWARMING

MET ACCUMULATIE

Designed and made in Belgium since 1961 

CONTACT

F R

Home

Producten

Concept

          

Bouwplannen

 

U gaat bouwen en u stelt u duizenden vragen rond verwarming en het energieverbruik die ermee gepaard gaat. 

 

Sinds 1961 zijn de specialisten van ACEC op de de hoogte van al de thermische aspecten betreffend de verwarming van gebouwen; ze zijn dus de eersten die u kunnen helpen in verband met het verwarmen van uw woning of bedrijf. Twijfel niet om hen uit te horen, goede informatie kost niets.

 

De prijs van brandstof stijgt, wat nu gedaan?

 

Eerst moet men bedenken dat de goedkoopste energie, de energie is dat men niet verbruikt. Dit wil zeggen dat je huis gebouwd is om een minimum aan energie te verbruiken.

De huidige reglementering verplicht u dat u huis een isolatieniveau heeft die niet hoger is dan het niveau K45.

Niet zo lang geleden was het K70, die verlaagd werd tot K55.

 

Waarom zou u nu niet, vandaag, een voorsprong hebben op de reglementering ? U bouwt immers voor uw toekomst.

 

Men moet zich niet noodzakelijk richten op een passief huis met een isolatiegraad van minder dan K15, dat zich bijna alleen verwarmd, maar wel op het belang van de isolatiedikte en een nauwkeurige bouwtechniek.

In 2011, zullen enkele regelgevingenn van de EPB ( EnergiePrestatieregelgeving voor de Bouw ) nog strenger worden maar dan zal men pas het niveau behalen dat in Frankrijk reeds bereikt werd in 2006. 

Met waarden tussen het maximum toegelaten niveau K45 en de passieve huizen met een niveau minder dan K15, is het dan niet beter een evenwicht te vinden tussen beide?

Wilt u immers geen thuis met een goede energiekwaliteit? 

Bekijk het niveau K30, deze heeft de beste actuele prestatie/prijs verhouding en is het meeste toegankelijk voor alle budgetten.

Men moet er wel op letten dat men, tenminste, een goede dikte van isolatie heeft, hoger dan het minimale niveau, zodat uw kosten niet zullen oplopen.

Want isolatie plaatsen van 25 cm dikte, kost immers niet veel meer dan het plaatsen van een isolatie met een dikte van 15cm.

 Wat raden we u in de praktijk aan?

Beginnend met de vloer:

Voor de isolatie, in plaats van 5 cm klassieke EPS, kan men bijvoorbeeld 10 cm polyurethaan (PUR) gebruiken.

BELANGRIJK: Voor al de gebruikte isolatie, kies materialen waarvan de prestaties goedgekeurd zijn door een technische ATG toekenning.

Voor het dak, gebruikt men beter 20 cm minerale wol in plaats van 15cm.

Voor de buitenmuren, 10cm polyurethaan (PUR) in plaats van 5cm.

Voor dubbele beglazing kiest men beter een product dat tegemoet komt aan een waarde van 1,1K.

 

Nu dat u gezorgd heeft voor de verminderen van statische lekkage (door de wanden te bekijken), mag u niet uit het oog verliezen dat uw woning niet luchtdicht is en dat de infiltratie van lucht de effectiviteit van uw isolatie gevoelig kan verminderen.

Laat in het lastenboek verplichten een luchtdoorgankelijkheid van minder dan graad 4, bewezen door een infiltratietest (Blowerdoor test)

 

Luchtdicht wil niet zeggen dat er geen minimale luchtstroom noodzakelijk is. Dus voorzie een “mechanische” ventilatie.

Spijtig genoeg zal de lucht die naar buiten gebracht zal worden de temperatuur hebben van in uw woning, terwijl de lucht die naar binnen gebracht zal worden, koud zal zijn.

Op dit isolatieniveau, kan dit verlies 40% van uw jaarlijks energieverbruik betekenen. Voorzie dus een ventilatiesysteem (type D) met toevoer-afvoerleidingen en een warmteterugwinapparaat met een prestatie van 90%.

Voila, met deze verschillende tips, zal uw woning minder dan de helft gaan verbruiken dan het oorspronkelijk project. 

Geef toe met de huidige prijzen en de evolutie dat men ons beloofd, dat dit gaat over een investering dat op lange termijn rendabel zal zijn.

 

 

CONCREET IN CIJFERS: 

U zal waarschijnlijk graag meer willen weten over de verbruikskosten van een dergelijke woning.

Als u voor een elektrische verwarming kiest, is het zeker dat u niet tevreden zal zijn met het volgende antwoord: “het hangt er van af.”

Nochtans, enkel een persoonlijke studie van uw woning kan u de juiste antwoorden bieden op deze vraag, ze houd immers rekening met: 

·         De dimensionele kenmerken van het huis

·         De geografische zone, vb het energieverbruik voor de verwarming van hetzelfde huis zal in Virton hoger liggen dan in Oostende.

·         De diktes en de types van het thermisch isolatiemateriaal dat men gebruikt

·         De luchtdichtheid van de constructie en het gebruikte type van ventilatie

·         De thermische traagheid ( lichte of zware interne structuur)

·         De aangepaste oplossing gekozen uit de talrijke mogelijkheden van elektrische verwarming ( zie onze keuzemogelijkheden)

·         De intercomunale distributiemaatschappij (sinds de liberalisatie van de markt van elektrische energie, zal een kWh in Antwerpen niet hetzelfde kosten dan in Luik) 

 

Voor de ideeën te verduidelijken, zullen we hierna, als voorbeeld, een concreet huis bespreken zoals we regelmatig berekenen in onze projecten.

 

De kenmerken zijn de volgende: 

·         4gevelhuis: gelijkvloers +verdieping  (niet verwarmde zolder)   

·         Totale bewoonbare oppervlakte: 232 m²

·         Climatische zone: -9°c

·         Isolatieniveau zoals hierboven omschreven

·         Luchtdichtheid: infiltratiegraad: 3m³/h m²

·         Ventilatie met toevoer-afvoerleidingen, warmteterugwinapparaat (90%.) , debietregeling en volledige by-pass voor de zomer

·         Verwarming:       

-          Accumulators accu 2000 voor de belangrijkste lokalen

-          Statische accumulator in de hall

-          Convectors voor de kamers

-          Ventilo-convectoren voor de badkamer

-          Individuele omgevingsthermostaat per lokaal

-          Opladingsregelaar met buitenvoeler type HIS 3000

-          Sanitaire warmwatervoorziening via boiler met warmtepomp 

·         Distributiemaatschappij : streek Antwerpen

·         kWh prijs : gemiddelde waarde van de verschillende verdelers op de markt

·         Nodige energie voor verwarming, ventilatie en productie warm water, berekend met de officiële “EPB software” Vlaanderen.

 

Voor professionelen: Zie het gedetailleerde dossier van de plannen en de EPB berekeningen

 

DE RESULTATEN : 

Dit voorgestelde huis heeft een isolatieniveau van K27 en een energieniveau van E65.

Ze is dus conform aan de EPB regelgeving. 

De jaarlijkse kosten van het energieverbruik zijn de volgende:

Elektro huishouden (gebaseerd op 3000kWh per jaar+ 1000 kWh van de dubbel flux ventilatie )

Sanitaire warm watervoorziening (2000kWh per jaar)                               

Verwarming ( 7900kWh per jaar)                                                          

Totale energiekosten

= 773 euro

= 319 euro

=1060 euro

=2152 euro

APPARTEMENTSGEBOUWEN : 

Wat worden de resultaten, hierboven vermeld, in het geval van appartementsgebouwen?

Het volstaat, natuurlijk dezelfde principes te respecteren die gehanteerd worden bij de eengezinswoningen namelijk :

 

  • de dikte en de aard van de thermische isolatie

  • het niveau van de luchtdichtheid

  • een ventilatie van type D met warmtewisselaar

In deze condities is de EPB conformiteit zeker en vast ruim gerespecteerd en, voor een appartement van een 100 tal m² tussen verdiepingen, zullen de jaarlijkse verwarmingskosten gevoelig onder de helft blijven van deze van de eengezinswoning hierboven gedetailleerd.

 

Op basis van deze vaststelling moet men ook wel onthouden dat de elektrische oplossing de betaling van zekere vaste kosten niet bedraagt, zoals het geval is voor een individuele verwarming op gas namelijk:

De vaste vergoeding voor gas aan de energieleverancier : ongeveer

De vaste vergoeding voor gas aan de distributiemaatschappij : ongeveer                              

De huur van de gasteller : ongeveer                                                        

50 euro / jaar

90 euro / jaar

10 euro / jaar

 

Hierbij moet men de kosten van de jaarlijkse controle van de ketel bijtellen zeer dikwijls verplicht door de verzekering van de mede-eigenaars en die kan oplopen tot ten minste 100 euro en dit zonder vervanging van stukken.

 

We komen dus aan een aantal vaste kosten, zonder verbruikskosten, van minimum 250 euro per jaar.

Dit is reeds meer dan de helft van de totale verwarmingskosten bij het gebruik van een elektrische oplossing met ACCU 2000.

BESLUIT: 

In de omstandigheden zoals hierboven weergegeven, bieden de oplossingen van elektrische verwarming met accumulatie een aantrekkelijk alternatief.

De beste troeven van de elektrische verwarming voor deze lage thermische noden zijn de vlotte regeling  en de aangepaste warmteproductie lokaal per lokaal.

Er is geen onderhoud nodig en het laat toe de vaste kosten van een gasteller,die bij een laag verbruik niet te negeren zijn op de jaarlijkse factuur, te vermijden.

Het relatieve belang van de vaste kosten en onderhoud vallen nog meer op als het gaat over een appartement, waar het verbruik voor de verwarming aanzienlijk kleiner dan de helft van het bovenvernoemde huis is.

De accumulatietechnieken laten toe prioriteiten te stellen bij elektriciteitsverbruik in de daluren, bij verminderd tarief en op momenten dat deze energie niet gebruikt is voor zijn andere klassieke toepassingen.

Wanneer men opteert voor “groene energie”, zal het volledige energieverbruik van de woning bijna geen CO2 uitstoot opleveren.

De cijfers hierboven tonen ook het belang aan dat men veel zorg moet besteden tijdens de constructie van de woning inzonderheid aan de keuze en de plaatsing van isolatiematerialen zoals aan een doeltreffende luchtdichtheid. 

Het beroep van ACEC is ook het sensibiliseren van al de mensen die betrokken zijn bij de constructie van een woning aan alle gevolgen die te maken hebben met de energiekosten ervan.

Onze roeping is dus alle betrokkenen van de nodige technieken die nodig zijn voor de realisatie van kwalitatieve verwarmingsinstallaties samen te brengen.

 

 Contacteer ons voor meer informatie:
064/67.11.11