PIONIER VAN DE ELEKTRISCHE VERWARMING

MET ACCUMULATIE

Designed and made in Belgium since 1961 

CONTACT

F R

Home

Producten

Concept

          

Vermindering van verbruik van mazout

 

Uw huis is ingericht met een verwarmingsinstallatie met een mazoutketel. Aangezien de hoge prijzen, wilt u uw verbruik verminderen ?

Allereerst bekijk alle oplossingen om de thermische isolatie van uw woning te verbeteren:
Het dak, de vloeren ( eventueel door het plafond van de kelder te isoleren), ramen met dubbel glas, buitenmuren als mogelijk.

Zoekt u materialen met hoge energetische efficiency ?
Het PERCACEC Concept beantwoord aan al uw wensen
 

 

HeT  PERCACEC concept:

 

ALGEMEEN :

 

Samen met de oorspronkelijke uitrusting van de woning, zijn de radiatoren van een verwarmingsinstallatie werkend met een ketel, zodanig aangepast ( aantal radiatoren per lokaal, hoeveelheid van de elementen,……) zodat men de calorische behoefte kan ontdekken in de koudste dagen van de winter. Normaal worden de installaties gerealiseerd rekening houdend met een starttemperatuur van het water vanaf de ketel gaande van 70°c tot 80°C.

Anderzijds, zoals uitgelegd in het principe van de werking van de warmtepomp, is het aan te raden een maximale temperatuur van ongeveer 50°c in het water te houden om een optimale levensduur en goede energieprestaties te garanderen.

Het PERCACEC concept bestaat eruit een warmtepomp te installeren die de verwarmingsbehoeftes volledig kan dekken gedurende het grootste deel van het jaar en naar de ketel te schakelen tijdens de grote koude periodes.
Rekening houdend met de zwakke frequentie van de extreem lage temperaturen, houd de warmtepomp alleen zeker 85-90% van de jaarlijkse warmtebehoefte in stand.
De centrale regeling garandeert een maximale verhouding van het elektrische verbruik van de warmtepomp gedurende de daluren van het elektriciteitstarief, de periode waarin deze energie het minste duur is.
Dit type werking , verbonden aan het feit dat de warmtepomp 3X meer energie produceert dan dat ze verbruikt, verzekert een duidelijke daling van de energiekosten voor de verwarming en het klaarmaken van het warme sanitaire water.
 

RADIATOREN :

 

Wat de radiatoren betreft, voorziet het PERCACEC Concept de volgende vervangingen:

a) in de woonkamer, vervanging van de bestaande radiatoren door  ECOMIX op een apart circuit komend van de warmtepomp.
b) de rest van de installatie wordt behouden
c) in het eender welk lokaal waar men ook verfrissing wil in de zomer, vervanging van de radiatoren door ventilo-convectoren ook op een apart circuit komend van de stookplaats.

De ECOMIX en de ventilo-convectoren zijn voorzien voor dekking van de calorische behoeftes in de winter zelfs met water aan 50°C. Ze mogen dus gedurende het hele jaar gekoppeld blijven aan de warmtepomp.
Bovendien, als de warmtepomp in de verfrissingsmode staat tijdens de zomer, dit wil zeggen dat ze koud water kan voorzien ( van ongeveer 7°C), zijn de ECOMIX en ventilo-convectoren voorzien om eveneens deze functie te verzekeren. ( en ook condensatie weg te nemen)

De niet vervangen klassieke radiatoren in de installatie mogen niet gekoppeld blijven met de warmtepomp gedurende het hele jaar. Tijdens grote koudes, met water van 50°c, zal hun calorische productie, niet voldoende zijn voor de volledige warmtebehoefte van de lokalen te dekken.
Ook in de zomer, moeten ze zelfs afgekoppeld zijn van het circuit van koud water zodat ze geen condensatie achter laat op de oppervlaktes.
 

De regeling bepaalt, in functie van de gemiddelde buitentemperatuur, wanneer  de installatie volledig aangesloten mag zijn op de warmtepomp voor een economische werking, en de periodes wanneer de ketel moet opnieuw gestart en gekoppeld worden aan de radiatoren.
 

 

WARMTEPOMP:

 

Het principe van de werking van de warmtepomp is beschreven in het document specifiek voor dit product.
Voor technische redenen, die daar uitgelegd zijn, is het calorische vermogen van een warmtepomp groter als de buitentemperatuur matig is.
Bij deze omstandigheden,z ijn de warmtebehoeftes van de woning tamelijk gering. In onze streken, komt dit type werking veel voor.
Een warmtepomp verbonden met een traditioneel verwarmingssysteem heeft dus een werking gekenmerkt door requente opstarten van de pomp tijdens heel korte periodes.
Het is een beetje alsof men een auto gebruikt voor enkele minuten gedurende alle uren om een kilometer te rijden.
Niet alleen dit type van werking is nadelig voor de levensduur van de compressor maar ook, tijdens de eerste ogenblikken die volgen het opstarten, is de werking van de pomp minder efficiënt.
De technieken, die INVERTER worden genoemd, compenseren voor een klein deel dit fenomeen, maar de variatiemogelijkheden  zijn beperkt en de efficiency daalt aanzienlijk als men ver van het nominale regime werkt.
 

 

Het PERCACEC Concept brengt een oplossing en voorziet een accumulatiereservoir van enkele honderden liters die lange werkingsperiodes toestaat van de warmtepomp  onderbroken door stopperiodes waarin alleen de geaccumuleerde reserve zorgt voor de calorische behoeftes.
Nog meer, dit concept bevat een evenwichtsfles tussen de warmtepompcircuit en de bestaande installatie. Het nodige waterdebiet voor een goede werking voor een warmtepomp is inderdaad verschillend van deze van een klassieke verwarmingsinstallatie. Deze evenwichtsfles laat optimale prestaties toe en van de warmtepomp en van de bestaande ketel.
 

 

 

N.B: deze werking is geoptimaliseerd voor de productie van warmte.


In climatisatie stand, sluit een bypass ventiel het accumulatiereservoir af.

Waarom ?
In de zomer en in tussenseizoen, vindt de productie van warmte, (warm sanitair water en eventuele opwarming van het zwembad ) vooral s’nachts plaats.
De productie van koud water, gebeurt overdag, voor de ECOMIX en de ventilo-convectoren.
Als de accumulator gebruikt zou worden in warmte stand tijdens de nacht en koude stand overdag, dan zou men moeten, 2 maal per dag, de warmtepomp laten werken om hem volledig af te laten koelen in het begin van de dag en hem weer volledig op te warmen in het begin van de nacht. Beter gezegd, een belangrijk verspilling van energie die niet gecompenseerd zou worden door verlenging van de cyclussen van de warmtepomp, toegestaan door deze accumulator.
Besluit: de accumulator wordt enkel gebruikt in warmtestand en een bypass ventiel enkel in koude stand.
 

 

WARM SANITAIR WATER :

Klassiek, in een installatie met ketel, wordt het warm sanitair water geproduceerd door een integreerde boiler. Het is dus nodig de ketel voortdurend te laten werken, het hele jaar door, met een zeer slecht rendement in de zomer en bij het tussenseizoen, voor de productie van warm sanitair water.
Het PERCACEC Concept vermijd deze energieverliezen en zorgt voor de productie van warm sanitair water in een accumulatie tank, voorzien van een warmtewisselaar, gekoppeld aan de warmtepomp.
Niet alleen deze productie wordt tot stand gebracht door de zeer hoge prestaties van de warmtepomp (want tijdens de zomer en tussenseizoenen zijn deze nog beter) maar deze werkt immers ook tijdens de daluren van de elektriciteit op het laagste tarief.
De temperatuur van het water van de warmtepomp gaat niet hoger dan 50°c; een grote accumulatiecapaciteit is dus voorzien om alle behoeftes van warm sanitair water voor een hele dag te kunnen dekken.
Op het einde van de nacht ( dus steeds op verlaagd tarief) zorgt een elektrische bijverwarmingselement voor een temperatuursverhoging van 50°C tot 65°C van een hoeveelheid, gelijk aan ongeveer de helft van de capaciteit van de accumulatietank.
Elk weekeinde, op het einde van de nacht vrijdag, wordt de hele capaciteit van de tank verwarmd tot 65°C voor het risico op legionella te vermijden.
De “ standen" van de accumulatie van warm sanitair water zijn dus de volgende:

Nacht accumulatie via de wisselaar waar het water opgewarmd wordt door de warmtepomp.

Bijkomende accumulatie door het elektrisch element (centraal) opwarming van 50°C naar 65°C op het einde van de nacht.

Anti legionellabehandeling in het weekende, ook op verlaagd tarief met het inferieure elektrische element.

 

 

ECOMIX en VENTILO-CONVECTOREN :

 

De verwarming in de hoofdverblijfplaats wordt verzekerd door de ECOMIX.
Op basis van de meting van de omgevingstemperatuur via een elektronische voeler, zal de interne ventilator van het toestel de lucht van het lokaal laten circuleren in de warmtewisselaar waarin water, opgewarmd door de warmtepomp, loopt om de nodige warmte te verkrijgen voor de dekking van de calorische behoefte.
Bovendien, in functie van de buitentemperatuur,wordt een extra hoeveelheid warmte die opgeslagen is in de accumulator tijdens de daluren, verspreid gedurende de hele dag door straling via het stralingspaneel vooraan.
Meer details over de werking van de de ECOMIX zijn verkrijgbaar in het document spécifiek voor dit product.
Gedurende de zomerdagen, kan het circulerende water afgekoeld worden door de warmtepomp waardoor er ook afkoeling kan voorzien worden in de lokalen.
Voor de ventilo-convectoren is de werking hetzelfde behalve dat ze geen warmte accumulator bezitten.
 

 

WERKING VAN DE RADIATOREN :

 

De radiatoren werken zoals voor de aanpassingen van de installatie. In functie van de regulering van de installatie, als de buitentemperatuur sterk daalt waardoor de calorische dissipatie van deze radiatoren met water op 50°C onvoldoende zou kunnen worden, zal de centrale regelaar het circuit van de radiatoren automatisch aansluiten op de ketel en zet deze in werking. De temperatuur van het water in deze radiatoren is dan geregeld door de waterthermostaat van de ketel. De 2 installaties werken dan onafhankelijk.
Tijdens de zomerdagen, als de warmtepomp is koudestand is gezet, worden de radiatoren ook losgekoppeld van het circuit van de warmtepomp om te vermijden dat er condensatie optreed.
 

 

ZWEMBAD :

 

Het PERCACEC Concept geeft een maximale voorrang aan het verbruik van energie voor de verwarming van het zwembad in de daluren (voordeligste tarief voor elektriciteit).
Eenmaal de definitieve gewenste temperatuur bereikt voor het water van het zwembad, zal het systeem de temperatuur voor het water op het einde van de nacht eventjes laten stijgen tot net boven het gewenste niveau. In tegenstelling overdag, zal er een opwarming gebeuren tot net onder de gewenste waarde.
Men profiteert dus van de accumulatiecapaciteit van de warmte van de watermassa van het zwembad waardoor men praktisch niets meer verbruikt overdag.
Als men, bijvoorbeeld, een gewenste watertemperatuur gekozen heeft van 28°C, zal tijdens de nachturen ( van 22 tot 7u elke dag), de temperatuur 29°C worden en tijdens de dagen maar 27°C.
 

 

 

FILTRATIEPOMP

 

De warmtewisselaar in titanium is in het filtratiecircuit van het zwembad geïnstalleerd.
De warmtewisseling gebeurt dus alleen wanneer  het filtratiesysteem in werking is.
De centrale regelaar beheert de werking van de filtratiepomp

 • voor het behoud van een onberispelijke helderheid van het water,

 • voor de overzetting van de nodige warmte om de gewenste temperatuur te bereiken en dat voornaamst tijdens de daluren

 • en zorgt ook voor dat het niet te verwaarlozen verbruik van elektriciteit van de filtratiepomp ook voornaamst in deze daluren plaatsvindt.

Voor een perfecte netheid te behouden, is het aangeraden minimaal 6uur per dag de filtratiepomp te gebruiken. Het systeem laat de filtratiepomp werken in de eerste 4 uur van de nacht en vanaf dan, om het uur 5 minuten tot de volgende nacht.
 

Men verkrijgt dus een totaal van 6u filtratie in 24u met een verbruik die hoofdzakelijk tijdens de nacht plaatsvindt.
De meetsonde voor het meten van de watertemperatuur is geplaatst in de wisselaar van titanium. De meting van de temperatuur van het water zal dus enkel kunnen plaatsvinden als de filtratie in werking is. 4 minuten na elke opstart van de filtratiepomp, detecteert het systeem of het water opgewarmd zal moeten worden. In dit geval zal hij het watercircuit, komende van de warmtepomp, in werking stellen.
Zolang het systeem warmte blijft vragen, zullen de filtratiepomp en het watercircuit, komende van de warmtepomp, geactiveerd blijven.
Het is op te merken dat de wisselaar in titanium  doorlopen wordt met water, opgewarmd in de interne wisselaar van de warmtepomp.
Enerzijds geeft het titanium een maximale garantie tegen de corrosie van deze wisselaar door desinfecterende producten die gebruikt worden in de zwembaden, en anderzijds, bij het optreden van een waterlek in de warmtewisselaar, is er geen enkel risico dat het circuit van de warmtepomp zou beschadigd worden. Dit is wel het geval wanneer de geïnstalleerde warmtepomp rechtstreeks op het filtratiecircuit  aangesloten is.
 

  

 

DIRECTE BIJVERWARMING

 

Er is een directe elektrische bijverwarming voorzien met handmatige bediening waarmee men de verwarming van het zwembad kan versnellen na een lange stopperiode.

Voor kostenbesparingen, zal deze booster enkel werken gedurende de daluren ( 's nachts en in het weekend)

 

AUTOMATISCHE WERKING

 

Voor buitenzwembaden, in de stand « automatisch » zal de verwarming van het water automatisch inschakelen voor de gewenste watertemperatuur te behouden, dit enkel als de temperatuur van de buitenlucht een bepaalde, op voorhand ingestelde, waarde overschrijd vb 20°C.
Er is dus geen verspilling van energie als men vergeten is het verwarmingssysteem voor het zwembad uit te schakelen wanneer het weer kouder wordt en men kan profiteren van het water op temperatuur wanneer de dagen weer mooier worden zelfs als men vergeten is het systeem weer aan te schakelen.
Op te merken dat :
- Dat de omgevingstemperatuur, waarmee rekening wordt gehouden voor deze werking, een gemiddelde waarde is van de laatste 24u
- Dat door bezorgdheid voor economische werking van de functie « automatisch » de verwarming exclusief werkt tijdens de daluren van de elektriciteit ( de nachten en in het weekend) dit omdat de prijzen bijna de helft bedragen van de prijzen overdag. Er is dus geen heropstart van de verwarming in volle dag ( alleen bij manuele aanschakeling)
Voor binnenzwembaden :
Hier is het de verbruiker die bepaald wanneer het verwarmingssysteem stopt.
Wanneer deze in werking is, behalve de automatische aanschakeling  in functie van de gemiddelde buitentemperatuur, blijven de principes hierboven uitgelegd geldig.

Voor deze binnenzwembaden beheert het systeem ook de ontvochting, de verwarming of de koeling van het lokaal en de vloerverwarming rondom de zwemkom.


 

 

OVERZICHT VAN DE WERKING VAN HET PERCACEC CONCEPT :

 

De volgende schematiseringen illustreren verschillende situaties van de werking van het  PERCACEC  concept:

 

 

Werking tijdens de nacht

 

 • Het warm sanitair water wordt opgewarmd door de warmtepomp

 • Volgens de wensen van de gebruiker, zal het water van de zwembad opgewarmd worden door de warmtepomp, de filtratiepomp werkt op zijn minst 4 u per nacht en ook tot waneer de juiste temperatuur van het water bereikt is.

 • Het warm water circuleert niet in de ECOMIX en in de radiatoren totdat het gevraagde temperatuursniveau bereikt is

 • De ketel  is uitgeschakeld

 

 

Werking tijdens een matige winterdag (ongeveer 5°C)

 

 • De warmwaterreserve van het sanitaire water wordt geaccumuleerd tijdens de nacht

 • Naargelang het gaat over een buiten of binnenzwembad en volgend de wensen van de gebruiker, is de verwarming van het zwembad gestopt of op nachtwerking ingesteld. Aangezien zijn accumulatie capaciteit, zal het water niet minder afkoelen dan 1°C gedurende de dag De filtratiepomp werkt enkele minuten per uur.

 • Het warm water circuleert in de ECOMIX en in de radiatoren in functie van de vraag van de omgevingssonde.

 • De ketel is uitgeschakeld

 

 

Werking tijdens een dag met intensieve vries

 

 • De reserve van het warm sanitair water wordt geaccumuleerd 's nachts

 • De verwarming van het zwembad is gestopt

 • Het warme water ,afkomstig van de warmtepomp, circuleert in de ECOMIX . De accumulator van de ECOMIX is opgeladen tijdens de nacht en geeft een complementaire hoeveelheid warmte af via straling.

 • ECOMIX en de radiatoren zijn gestuurd via de omgevingssonde

 • Het circuit van de radiatoren is afgesloten van de warmtepomp en aangesloten aan de ketel. Zijn waterthermostaat regelt de temperatuur van het water.
   

 

Werking tijdens een warme dag in de zomer

 

 • De warmtepomp wekt op koude stand

 • De sanitair warm water reserve is tijdens de nacht geaccumuleerd

 • Het zwembad is tijdens de nacht verwarmd

 • Het ijskoude water komende van de warmtepomp circuleert in de ECOMIX en de werking van de ventilator is gestuurd door de omgevingssonde.

 • Het radiatorcircuit is afgesloten van de warmtepomp voor condensatie op hun circuit te vermijden

 • De ketel is afgeschakeld

 

Twijfel niet om ons te contacteren voor meer informatie

op 064 6711 11